REGELS EN PROCEDURES MET BETREKKING TOT ADMINISTRATIE

Er zijn drie doelen:

1. Redding van het bedrijf (als continuïteit) moet worden beschouwd als het primaire doel. Dit is normaal gesproken een CVA.

2. Indien dat niet mogelijk is, kan de bewindvoerder een beter resultaat behalen voor de schuldeisers, zowel zeker als ongedekt, dan verkregen zou worden door een onmiddellijke liquidatie van de vennootschap, eventueel door enige tijd door te handelen en de zaak te verkopen. als een continuïteit.

3. Als geen van de eerste twee doelstellingen mogelijk is, kan de bewindvoerder elk onroerend goed realiseren om een ​​uitkering te doen aan schuldeisers met zekerheden.

De administrateur moet het doel aangeven in zijn / haar verslag aan de rechtbank. Wij zijn van mening dat administratie vaak wordt gekozen om “een beter resultaat te behalen” wanneer CVA had kunnen worden gebruikt! Bestuurders kunnen binnen een korte periode worden verwijderd om de overheadkosten te beperken. De beheerder controleert dus de bedrijfsactiviteit, niet de bestuurders.

De insolventiefunctionaris zal van de directeuren (en functionarissen van het bedrijf) eisen dat zij hun handelen volledig openbaar maken door een vragenlijst in te vullen. De administrateur gebruikt deze ingevulde vragenlijst vervolgens bij het invullen van dit “D” -formulier voor alle bestuurders en het doorsturen naar de DeBIS.

https://vdgboekhouding.nl/